Tistrup Hodde Håndbold

Velkommen

I Tistrup Hodde Håndbold værner vi om det lokale idrætsliv

Tistrup Hodde Håndbold

Vores hold

vi har hold i flere aldersgrupper, der tilgodeser det sociale samvær