Behandling af personoplysninger

Tistrup Hodde Gymnastik og Ungdomsforening (THGU)
Storegade 18B
6862 Tistrup
CVR.: 25 59 97 13

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?
THGU er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Formand Heidi Nørby
Storegade 18B
6862 Tistrup
Mobil 28689836
Mail: Thgu.formand@gmail.com

Som udgangspunkt behandler THGU ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

2. Hvad er formålene med behandlingen?
Indhentning af børneattester, på træner og ledere

3. Hvilke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, behandler vi?
CPR-nummer.

4. Hvem behandler vi oplysninger om?
Der behandles oplysninger for de trænere og ledere hvor det er lovpligtigt at indhente børneattester.

5. Hvem videregives oplysningerne til?
Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger

6. Hvornår sletter vi i foreningen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?
Børneattest oplysninger opbevares så længe personen fungerer i sit virke.

7. Hvordan opbevarer vi de personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?
Børneattester opbevares forsvarligt hos formanden.

8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?
Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?
Vi benytter Conventus og har en databehandleraftale med firmaet. Conventus foretager automatisk sletning af personoplysninger efter fastsat procedure.